#รับสมัครนักเรียนใหม่ #ปีการศึกษา2566 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 11- 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคารศรีสง่าสามัคคี #โรงเรียนดอยงามวิทยาคม