โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าและตานเจดีย์ข้าวเปลือก “เพื่อพัฒนาการศึกษา” ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. ณ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม