วันที่ 3 มีนาคม 2566โรงเรียนดอยงามวิทยาคม นำโดยนายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอยงามวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา แสดงความรักความผูกพันระหว่างครู นักเรียนและโรงเรียน โดยมีกิจกรรมแสดงความยินดีระหว่างน้องพี่ชาวดอยงามวิทยาคม พิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีบายศรีผูกข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน