วันที่ 20-21 มีนาคม 2566 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม นำโดยนายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอยงามวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับและเข้ารับการตรวจสอบภายในจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย