#โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ให้นักเรียนทุกคนที่มีรายชื่อตามประกาศ มารายงานและมอบตัววันที่ 2 เมษายน 2566 ในเวลา 08.30น.-12.00น. ตามกำหนดประกาศของโรงเรียน ***นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเพิ่มเติม สามารถมาสมัครได้ที่โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ในวันเเละเวลาราชการค่ะ