โรงเรียนดอยงามวิทยาคม นำโดย นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอยงามวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย เมื่อวันที่ 1-3 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา